Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 500 930

Kiegészítés intézményi járványügyi szabályozásához

Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr!


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel kiadott egységes útmutató kapcsán ismételten felhívom a figyelmét az alábbiak szigorú betartására és betartatására:


1. Az a tanuló vagy oktató illetve pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.


2. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.


3. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus/oktató egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket, kulturális programokat lehetőség szerint halasszák későbbre.


4. Korlátozzák a szülő, kísérő belépését az intézményekbe. Erre a szabályra az intézmény főbejáratánál elhelyezett figyelemfelhívó szöveggel hívják fel az érintettek figyelmét, az iskolai portaszolgálat eligazításával egyidejűleg. Az érintettek belépésére csak az intézményvezető előzetes engedélyével kerülhet sor (pl.ügyintézés), illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Kérem, erről is tájékoztassák a szülő/gondviselőket.


5. A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket átmenetileg függesszék fel, amennyiben azok megtartása szabadtéri rendezvényként nem megvalósítható.


6. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a szakképző intézményben a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 111. §-a szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak a szakképzési államigazgatási szerv rendelhet el rendkívüli szünetet.

 

Miskolc. 2020. szeptember 08.

 

                                            Kiss Gábor sk.                         Molnár Péter sk.
                                                 kancellár                               főigazgató