Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 500 930

INFORMATIKA oktatót keresünk

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

 

INFORMATIKA OKTATÓ

munkakör betöltésére.

 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony

 

A munkavégzés helye: Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

(3525 Miskolc, Palóczy u. 3.)

           

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Informatikai ágazati alapoktatásra, szakirányú oktatásra és ágazati szakmai érettségire való felkészítés, tehetséggondozás, szakmai versenyekre való felkészítés.

 

 

Munkabér:

A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti megállapodás

 

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 

 • felsőfokú végzettség (egyetem, informatikus középiskolai tanár vagy mérnök-informatikus)
 • szoftverfejlesztői vagy hálózati ismeretek,
 • számítógépes hardver, szoftver és hálózati ismeretek,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

 

A munkakör betöltéshez szükséges tapasztalat:

 

 • programnyelvek ismerete, programozás (pl. C#, Python, HTML5, CSS, JavaScript, AJAX, SQL, stb.) hálózat ismeretek (CISCO rendszerek, Packet Tracer)

 

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • szakmai informatikai ismeret, Git verziókezelő, Hyper-V, VMW are Workstation, Docker, PLC programozás
 • Középfokú oktatásban, szakképzésben informatika oktatással eltöltött idő

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

 

A munkakör legkorábban 2020.10.26. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.10.18.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Roland és Prillné Csordás Csilla   nyújt, 06-46/500-930-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a kando@kkszki.hu e-mail címre megküldeni vagy postai úton a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum (3525 Miskolc, Palóczy u. 3.)

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.21.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.