Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 500 930

A járványügyi protokoll intézményi szintű megvalósítása

 

A járványügyi protokoll intézményi szintű megvalósítása a Miskolci SzC Kandó Kálmán Informatikai Technikumban

A COVID-19 vírus okozta világjárvány kihívás elé állítja iskolánkat, cél: az oktatási-nevelési intézményünk lehető legteljesebb körének biztonságos, zavartalan működése a fertőzés esetleges ismételt terjedése esetén. Az alábbi szabályozás olyan intézkedések, eljárásrendek kialakítását célozzák, amelyek a lehetséges legtöbb helyzetben segíthetik a vírus terjedésének megelőzését, illetve biztosíthatják az oktatás folyamatosságát.

Iskolánk az alábbi munkacsoportokat hozta létre a hatékony munka ellátására a járványhelyzet idején:

 • digitális munkacsoport
 • oktatásszervezési munkacsoport
 • egészségügyi munkacsoport

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való megjelenítés előkészítése.

 

 1. Digitális munkacsoport

Tagjai: Kiss Roland vezető, Kerényi Róbert, Lázár Zsolt

Feladata: digitális oktatás támogatása:

 • a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;
 • tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

(járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása kapcsán)

 • a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása.

A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.

 • Intézményünkben a digitális platformok kialakítása megtörtént: KRÉTA és Classroom. A KRÉTA tanügyigazgatási rendszer által felajánlott lehetőségeket, illetve kiegészítésére alkalmas platformok meghatározását felhasználjuk.
 • A digitális oktatói munkát a rendszergazdán kívül a digitális munkacsoport támogatja. A tehetséges diákok bevonásával segítjük a tanulási nehézségekkel küzdőket (pl. közösségi szolgálat keretében) is támogatható a tevékenység.

 

     2. Oktatásszervezési munkacsoport

Tagjai: Prillné Csordás Csilla  vezető, Balázsné Görömbey Zsuzsanna, Gáll Rita

Feladata:

 • eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés szerint;
 • gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);
 • étkezés rendjének ütemezett meghatározása;
 • a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;
 • az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályainak meghatározása;
 • szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;
 • az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás feltételeinek biztosítottságára.
 • Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák szervezését digitális platformon végezzük.
 • Részleges digitális munkarend kialakításánál csökkentjük a nagy osztálylétszámokat.
  • pl. A/B héttel az osztálylétszám felére csökkentését: 1 hét iskolai oktatást felváltja 1 hét digitális feladatvégzés.
 • Külföldi, (külhoni) diákoknál a digitális tanrend bevezetését. A gyakorlati oktatásuk későbbi időre helyezése és tömbösített szervezése.

 

      3.Egészségügyi munkacsoport

Tagjai: Tordai György vezető, Szabóné Kalafusz Ágnes védőnő, Deményi Norbert, Hilóczkiné Hegedűs Ildikó,

Feladata:

  • épületbe lépéssel kapcsolatos szabályok
  • a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása;
  • távolságtartás szabályainak meghatározása;
  • a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;
  • gyakorlati oktatás lehetősége;
  • tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:
   • elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;
   • felügyelet biztosítása;
   • hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;
   • azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;
   • hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;
  • a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.