Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 500 930

Bemutatkozás

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

/Szent-Györgyi Albert/

 

Iskolánkban, a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziumában 1966 óta folyik oktató-nevelő munka. Az iskola 17 (+3 felnőttoktatási) osztályába jelenleg* 482 nappalis tanuló jár és 78-an pedig felnőttoktatásban vesznek részt. A tantestület létszáma 45 fő, melynek munkáját 3 óraadó segíti.

 

Az intézmény alaptevékenysége:

Intézményünkben Villamosipar és elektronika, illetve Informatika ágazati képzést folytatunk 2013 óta. A 2016/2017-es tanévtől két ágazatban négy szakma indítására, illetve felmenő szakgimnáziumi képzési rendszerben érettségi után négy ágazati szakmai képzésére van engedélyünk. A 9-12. évfolyamon általános műveltséget megalapozó és érettségire történő felkészítő képzést folytatunk. Iskolánkban az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi bizonyítványt kapnak tanulóink. A Villamosipar és Elektronika ismeretek, illetve az Informatika ismeretek szakmai alapozó tantárgyból kötelező szakmai érettségi vizsgát tenni.

A 13. évfolyamon a szakmai vizsgára történő szakképzést folytatunk. A szakmai képzésre jelentkező tanulók a sikeres érettségi után egy tanév alatt szerezhetik meg a saját ágazatuk kiválasztott szakképesítését. A szakképző évfolyam elvégzése után a következő OKJ-s szakmákat szerezhetik meg iskolánk tanulói:

XI. Villamosipar és elektronika ágazat

– OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus

– OKJ 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész

XIII. Informatika ágazat

– OKJ 54 481 05 Műszaki informatikus

– OKJ 54 481 02 Gazdasági informatikus

 

Iskolánk számára az egyik legfontosabb: a kölcsönös bizalmon épülő szülő-tanár-diák együttműködés, az őszinte, szeretetteljes kapcsolat, amely nem zárja ki a következetességet, a továbbtanuláshoz és tanuláshoz nélkülözhetetlen fegyelmezettség igényét sem. Az így megszerzett tudás birtokában gondolhat az ember önmaga megvalósítására és megőrizheti a későbbi szakmai megújuláshoz szükséges nyitottságot.

Jövőbeli feladatunknak tekintjük: mind a tanítás, mind a tanulás örömszerző tevékenység legyen a tanárnak és diáknak egyaránt, tanítványaink érezzék jól magukat iskolánkban.

Célunk neveltjeink értékeinek felfedezése. A jó képességűeknek a kibontakozás lehetőséget, a közepesen haladóknak a fejlődés feltételeit, a szerényebb eredményűeknek a felzárkózás körülményeit igyekszünk biztosítani.

A mindennapi életben felhasználható képességek fejlesztésével korszerű és alapos ismeretekhez kívánjuk juttatni tanítványainkat, hogy képessé váljanak önálló alkotó munkára.

Tanítványaink mindig érdeklődésüknek megfelelően választották iskolánkat. Ennek a bizalomnak a jövőben is meg akarunk felelni.

Napjainkban különösen fontos az anyanyelvi kultúra megőrzése és fejlesztése, de fontos az idegen nyelv ismerete is az európaiság gyakorlásában, és ma már elengedhetetlen az informatika felhasználói szinten való minél tökéletesebb ismerete az egyén boldogulása érdekében is.

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka alapelvei:

A személyiség fejlesztés - megszeretetni a tanulást, a munkát, bemutatni ennek örömszerző voltát.

A közösségfejlesztés - nyitottság és megbecsülés mások iránt, megértés és önzetlen segítség embertársainknak.

A tehetség - és képességfejlesztés.

A beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése.

A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatása.

A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése.

Gyermekközpontúság.

Hagyományőrzés.

 

Az iskolai szakképzés alapelvei:

A tanulókat olyan szakképesítésekhez juttatni, amely tanulmányaik befejeztével elhelyezkedési esélyt adnak számukra.

 

Minél többeket ösztönözni kell továbbtanulásra, újabb szakképesítés megszerzésére.

 

Pedagógusaink különösen a következő értékek átadására és kialakítására törekszenek: a szakmai tudás megbecsülése, megbízhatóság, kötelességtudat, a folytonos szakmai megújulás igénye, önmagáért és társaiért való felelősség tudata.

Küldetésünk, hogy munkánkat és eredményeinek folyamatosan javítva magas szinten megfeleljünk a változó világ igényeinek.

 

„A világ teli van azzal, amit "idebenn" tanítani kell, nem az iskola unszolja az életet, hogy fogadj el tőlem valamit, hanem az élet az iskolát: ugyan teremts már valami rendet abban, amivel én már a gyermekagyat is elborítom.”

/Németh László/